Beroepsvereniging

Samen met ongeveer zestienhonderd op HBO-niveau opgeleide collega's, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Mijn registratienummer: 22112149.

Als erkend therapeut ben ik verplicht mij regelmatig te laten bijscholen en ik ben ingeschreven bij de RBCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.rbcz.nl). Hiermee conformeer ik mij aan het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht voor de natuurgerichte gezondheidszorg van het TCZ.

Mijn licentienummer: 201086R.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliƫnt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) of tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).