Publicaties
Behandeling/begeleiding bij gedragsproblemen van hoogbegaafde kinderen op basis van natuurgeneeskundige therapie.

Eindscriptie voor de HBO-opleiding aan het Johan Borgman-college met als onderwerp hoogbegaafde kinderen en hun specifieke problemen .

Het bijzondere aan deze scriptie is dat deze een compleet beeld geeft over hoogbegaafdheid, eventuele bijbehorende problemen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Ook gaat de scriptie in op de samenhang hoogbegaafdheid en stoornissen zoals ADHD.

Globale inhoud van de eindscriptie:

Wat is eigenlijk hoogbegaafd?
Hoe herken je hoogbegaafheid?
Wat zijn de specifieke eigenschappen?
Welke problemen kan dit opleveren?
Hoe ga je met deze problemen om?
De rol die de therapeut hierin kan spelen.
Klik hier om het document te lezen.